To ona
Niszczy klimat w Twoim imieniu

Zabierz głos w sprawie
Elektrowni Bełchatów

Udostępnij post z filmem o treści:

Bełchatów musi przestać niszczyć klimat najpóźniej do 2035 r.
@GrupaPGE @MinKlimatu @urzadmarszalkowski

oraz

Wyślij list elektroniczny
z apelem:

Skorzystaj z naszej propozycji listu albo napisz swój list do Prezesa PGE, Ministra Klimatu i Marszałka Województwa Łódzkiego – oni mają wpływ na dalsze losy Elektrowni!

Dlaczego Bełchatów
dotyczy nas wszystkich?

Elektrownia Bełchatów

Elektrownia Bełchatów to czarne serce Europy - corocznie do atmosfery wypuszcza 35 mln ton CO2, czyli aż 10% wszystkich polskich emisji. Jest największym emitentem w Europie, a jednocześnie jesteśmy od niego uzależnieni - odpowiada za 20% polskiej energii elektrycznej, dostarcza prąd do co piątego domu.

Paliwa kopalne

Elektrownia Bełchatów powstawała 45 lat temu, gdy opinia publiczna nie zdawała sobie sprawy z tego, że najbardziej emisyjnym i zanieczyszczającym paliwem jest właśnie węgiel brunatny. Dziś to pewne, że dalsze spalanie paliw kopalnych może doprowadzić do końca naszej cywilizacji.

Czarne serce

Elektrownia Bełchatów wraz z kopalniami odkrywkowymi „Bełchatów” i „Szczerców” jest powodem powstania największego leja depresyjnego w Europie. Wysysa wodę przyczyniając się do silnego pustynnienia najbardziej odwodnionego województwa w Polsce – łódzkiego.

Twoja reakcja może powstrzymać katastrofę.

Coraz częściej doświadczamy ekstremalnych zjawisk pogodowych: susz, pożarów, wichur i powodzi. Groźne dla życia i zdrowia zjawiska utrudniają produkcję żywności, wywołują niedobory wody, niszczą rozległe terytoria, zmuszając ludzi do migracji i wywołując konflikty o zasoby. Jak temu zapobiec? Możemy zredukować ilość podróży samolotami, przesiąść się na rower lub przestać jeść mięso. Ale to nie wystarczy. Mamy prawo wymagać zmian od największych emitentów! Aby uratować naszą wspólną przyszłość, to oni muszą zmienić swoje własne przyzwyczajenia i zastąpić węgiel przyjaznymi dla klimatu źródłami energii.

 
 

Dołącz do aktywnych,
póki nie jest za późno!

Nasza wspólna presja już teraz wpływa na kluczowe decyzje władz.
Reagując dołączysz do wielu aktywnych grup:

Do
Fundacji

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi pozwała właściciela Elektrowni Bełchatów za niszczenie dobra wspólnego jakimi są m. in. klimat i woda.

Do
Aktywistów

Ponad 10 000 osób prywatnych podpisało petycję żądającą wyzerowania emisji Elektrowni Bełchatów. Organizacja Rodzice dla Klimatu doręczyła petycję Zarządowi PGE.

Do
Ambasadorów

Do
Ambasadorów

Osoby publiczne, twórcy teatru, kina i telewizji zaprotestowali przeciwko niszczeniu klimatu przez Elektrownię Bełchatów zwracając się z emocjonalnym apelem.

Grażyna Barszczewska: Zobacz

Mikrowyprawy: Zobacz

Paweł Orleański: Zobacz

Adam Wajrak: Zobacz

Zabierz głos teraz
- wyślij wiadomość.

Skorzystaj z naszej propozycji listu albo napisz swój list do Prezesa PGE, Ministra Klimatu i Marszałka Województwa Łódzkiego – oni mają wpływ na dalsze losy Elektrowni!

Razem zrealizujemy pozytywny scenariusz.

Historia Elektrowni Bełchatów ma już 40 lat i nie mamy na nią wpływu,
dlatego dziś jesteśmy skupieni na przyszłości! Opracowaliśmy plan, dzięki któremu czarny scenariusz
wkrótce zyska pozytywne zakończenie. Zobacz naszą oś czasu!

1960 1964 1965 1972 1975 1980 1982 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1988 1988 1989 1992 1997 1997 1997 2003 2005 2009 2009 2011 2013 2013 2014 2015 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2030 2030 2032 2033 01.01.2035 2035 2038 2050
Odkrycie złóż węgla brunatnego pod Bełchatowem. Minister Górnictwa i Energetyki zleca budowę Kombinatu Górniczo-Energetycznego Bełchatów. Naukowcy po raz pierwszy prezentują raport o możliwych zagrożeniach spowodowanych wzrostem CO2 w atmosferze. Raport „Granice wzrostu” zapowiada niedobory zasobów, wzrost zanieczyszczeń i finalny spadek populacji w XXI wieku. Rusza budowa Elektrowni Bełchatów. Wydobycie pierwszych ton węgla brunatnego z kopalni odkrywkowej “Bełchatów”. Włączenie do systemu energetycznego kraju bloku energetycznego nr 1 - “Kazimierz”, największego wtedy bloku energetycznego o mocy 360 MW. Naukowcy amerykańskiego koncernu paliwowego Exxon zatajają wyniki prognozy spodziewanego wzrostu emisji CO2 i wynikającego z niego globalnego ocieplenia. Włączenie do systemu energetycznego kraju bloków energetycznych nr 2 i nr 3. Włączenie do systemu energetycznego kraju bloków energetycznych nr 4 i nr 5. Włączenie do systemu energetycznego kraju bloków energetycznych nr 6 i nr 7. Włączenie bloków nr 8 i 9 czyni z Elektrowni Bełchatów największą elektrownię w Polsce. Włączenie do systemu energetycznego kraju bloku energetycznego nr 10. Premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher ostrzega przed niebezpieczeństwami globalnego ocieplenia i zwiększa kontrolę nad przemysłem. Powstaje Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC), ciało doradcze przy ONZ. Elektrownia Bełchatów osiąga pełną moc 4320 MW po oddaniu do eksploatacji bloków energetycznych nr 11 i nr 12. W Polsce zaczyna się znaczący spadek emisji CO2 z powodu transformacji ustrojowej i zamykania przemysłu. Polska podpisuje Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Celem jest zapobiegnięcie niebezpiecznej ingerencji w system klimatyczny. Mija 1 000 000 godzin pracy bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów. Polska podpisuje Protokół z Kyoto – pierwsze wiążące międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu. Decyzja o budowie 14. bloku energetycznego w Elektrowni Bełchatów. PGE uzyskuje pierwsze pozwolenie zintegrowane dla prac przy budowie kopalni odkrywkowej „Złoczew”. Od tego roku Elektrownia Bełchatów jest największym emitentem CO2 w Unii Europejskiej, wyjątek stanowi rok 2007. Wydobycie pierwszego węgla dla Elektrowni Bełchatów z kopalni „Szczerców”. Elektrownia Bełchatów otrzymuje 180 mln euro dotacji na dofinansowanie budowy instalacji wychwytywania i magazynowania CO2, rozpoczyna prace przygotowawcze. Oddanie do użytku bloku energetycznego nr 14, największego w Polsce (858 MW) i budowanego przez 14 lat. PGE rezygnuje z projektu wychwytywania CO2 z powodu ekonomicznej nieopłacalności, m.in. w wyniku nieuzyskania wsparcia ze środków publicznych. Strategiczny Plan Adaptacji 2020 do zmian klimatu wskazuje oficjalnie województwo łódzkie jako region o wzmożonych potrzebach wodnych. Spalenie w Elektrowni Bełchatów miliardowej tony węgla. Polska wraz z 194 krajami podpisuje Porozumienie Paryskie, które wyznacza dążenie do ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C. Powstanie stowarzyszenia lokalnych mieszkańców „NIE dla odkrywki Złoczew”. Greenpeace ujawnia, że PGE osiemnastokrotnie zaniżyła deklarowaną ilość rtęci w emisjach z 2016 roku. Elektrownia wyemitowała 3 tony tego szkodliwego pierwiastka. Powstaje Polityka Ekologiczna Państwa 2030, dokument opisujący m.in. pustynnienie województwa łódzkiego. Po raz pierwszy w Polsce energia z farmy wiatrowej kosztuje połowę aktualnej ceny energii na rynku. Powstaje Specjalny Raport IPCC 1,5 stopnia C, wg którego kraje OECD muszą zamknąć elektrownie węglowe do 2030 r. Zamknięcie pierwszego i najstarszego bloku węglowego nr 1 - “Kazimierz”. Elektrownia Bełchatów wyprodukowała miliardową megawatogodzinę energii elektrycznej. Po raz pierwszy w Polsce energia słoneczna była tańsza od energii z węgla. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi składa pozew przeciwko właścicielowi Elektrowni Bełchatów w sprawie szkód wyrządzonych środowisku. ClientEarth ujawnia, że Elektrownia Bełchatów otrzymała 5 mld zł pomocy publicznej, bez uzyskania pozytywnego efektu ekologicznego. Komisja Europejska podejmuje prace nad dokumentem Europejski Zielony Ład i planuje osiągnięcie neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do 2050 r. Polska nie przystępuje do unijnego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Szwecja i Austria zamykają wszystkie swoje elektrownie węglowe. Rekomendowane przez ekspertów wyłączenie bloku energetycznego nr 2 w Elektrowni Bełchatów. Wyczerpanie zasobów węgla brunatnego w kopalni „Bełchatów”. Planowana na Słowacji data odejścia od węgla. Planowana we Francji data odejścia od węgla. Planowana w Irlandii, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii data odejścia od węgla. Rekomendowane przez ekspertów wyłączenie bloków energetycznych nr 3 i nr 4. Rekomendowane przez ekspertów wyłączenie bloków energetycznych nr 5 i nr 6. Rekomendowane przez ekspertów wyłączenie bloków energetycznych nr 7 i nr 8. Rekomendowane przez ekspertów wyłączenie bloków energetycznych nr 9 i nr 10. Data żądanego w pozwie ClientEarth zamknięcia najstarszych 11 bloków węglowych w Elektrowni Bełchatów, produkujących 85% mocy. Planowana na Węgrzech data odejścia od węgla. Odejście od węgla wszystkich krajów OECD w celu zachowania bezpiecznego progu wzrostu globalnej temperatury o 1,5 stopnia C. Planowana data odejścia od węgla Danii. Planowany przez PGE początek wydobycia węgla z planowanej kopalni „Złoczew” przez okres ok. 30 lat. Planowane przez PGE zmniejszenie o 50% wydobycia węgla oraz zatrudnienia w kopalni i Elektrowni Bełchatów. Data żądanego w pozwie ClientEarth zamknięcia ostatniego bloku węglowego w Elektrowni Bełchatów. Wyczerpanie zasobów węgla brunatnego w kopalni „Szczerców” wg planów PGE. Planowana w Niemczech data odejścia od węgla. Osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej wg założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Bądź na bieżąco

 • Aktualny stan prawny pozwu ClientEarth
  Prawnicy dla Ziemi przeciwko PGE GiEK

  Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi w swoim pozwie przeciwko właścicielowi Elektrowni Bełchatów domaga się zaprzestania emisji CO2 z 11 najstarszych bloków węglowych do dnia 1.01.2030 i ostatniego bloku do dnia 1.01.2035 r. Fundacja pozwała właściciela Elektrowni Bełchatów za szkodę w środowisku naturalnym traktowanym jako dobro wspólne, jakimi są m. in. klimat i woda. Główne zarzuty to ogromne emisje CO2 i innych substancji do powietrza, powstanie największego w Europie leja depresyjnego i proces odwadniania na potrzeby odkrywki oraz elektrowni pustoszący zasoby wodne regionu. Fundacja oparła swoje żądania na danych i dokumentach publicznych, raportach Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu IPCC, ekspertyzach w zakresie wpływu kompleksu bełchatowskiego na klimat, gleby, florę i faunę, stosunki wodne, krajobraz oraz na ekspertyzach technicznych i ekonomicznych.
 • Przeczytaj analizy ekspertów

  Elektrownia Bełchatów - najważniejsze informacje

  Elektrownia Bełchatów to położona w województwie Łódzkim największa elektrownia w Polsce i największa elektrownia na węgiel brunatny na świecie. Elektrownia zapewnia ok. 20% zapotrzebowania Polski na energię elektryczną, a jej moc osiągalna to 5102 MW. Elektrownię zaopatrują w paliwo sąsiadujace z nią dwie potężne kopalnie odkrywkowe: „Bełchatów” i „Szczerców”. Właścicielem całego kombinatu jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), należąca do największej polskiej spółki energetycznej: PGE S.A. z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Czytaj dalej →

  Planowana kopalnia „Złoczew” - najważniejsze informacje

  „Złoczew” to planowana kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego wydobywanego na potrzeby Elektrowni Bełchatów. Bezpośrednim inwestorem jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK S.A.) należąca do największej polskiej spółki energetycznej: PGE S.A. z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Czytaj dalej →

  Ocena możliwości zastąpienia elektrowni Bełchatów

  Scenariusz stopniowego zastępowania węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów mocą ze źródeł odnawialnych z niewielkim udziałem gazu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów funkcjonowania całego polskiego systemu energetycznego, zmniejszeniu zależności od importu energii i wzroście zatrudnienia w sektorze energetycznym. Czytaj dalej →

  Analiza techniczna możliwości redukcji emisji dwutlenku węgla z elektrowni Bełchatów

  Analiza trzech scenariuszy transformacji Elektrowni Bełchatów: hybrydyzacji bloków konwencjonalnych; zastąpienia bloków energetycznych spalających węgiel brunatny przez nowe bloki gazowo-parowe na gaz ziemny oraz scenariusz modernizacji istniejących lub budowy nowych bloków na węgiel brunatny z zastosowaniem technologii wychwytu i składowania CO2. Czytaj dalej →

  Elektrownia Bełchatów – co dalej?

  Opis scenariuszy zastąpienia Elektrowni Bełchatów poprzez budowę bloków na gaz ziemny, a także na wodór lub przejęcia przez elektrownię roli magazynu energii dla źródeł odnawialnych albo wybudowania średniej wielkości elektrowni jądrowej nowej generacji. Czytaj dalej →

  Jaki węgiel dla Elektrowni Bełchatów?

  Analiza jakości węgla brunatnego w złożach, które obecnie stanowią lub mogą w przyszłości stanowić źródło surowca dla Elektrowni Bełchatów. Opracowanie skupia się na zestawieniu parametrów chemiczno-technologicznych węgla brunatnego oraz konsekwencjach jego wydobycia i spalania dla zdrowia i klimatu. Czytaj dalej →

  Materiały dla mediów

  opis zdjęć: „fot. B. Banaszak/ClientEarth Prawnicy dla Ziemi” Pobierz

 • Inspirujące materiały

  W 2018 roku w ramach kampanii społecznej #ico2dalej zrealizowanej przy okazji globalnej konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach zabraliśmy głos językiem muzyki, bo to muzyka łączy ludzi ponad podziałami, bez względu na poglądy i pochodzenie.

  Kompozytorzy Szymon Weiss i Szymon Sutor skomponowali utwór „The Lost Seasons - inspired by Antonio Vivaldi”, czyli katastroficzną, dopasowaną do aktualnych warunków atmosferycznych wersję "Czterech pór roku". W ten sposób pomogli ludziom usłyszeć, jak bardzo nadmierna emisja dwutlenku węgla zmieniła wiosnę, lato, jesień i zimę względem 1725 roku, kiedy to powstało klasyczne dzieło Antonio Vivaldiego.

  Obejrzyj dokument pt. „The Lost Seasons”

  Zobacz podsumowanie projektu

  Posłuchaj całego utworu

Strona wykorzystuje pliki cookies

Pomagają nam one w zoptymalizowaniu naszej strony pod kątem Twoich potrzeb i preferencji. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dot. plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej.

×